Uporaba osebnih podatkov

Upravljalec osebnih podatkov je Eko-dan d.o.o., Litijska cesta 35, 1000 Ljubljana, ki jih zbira in obdeluje skladno z zakonodajo s področja varstva osebnih podatkov, uredbo GDPR in v skladu s sprejetim pravilnikom o varovanju osebnih podatkov. Upravljalec bo vaše osebne podatke uporabil samo za namen, za katere je bila dana osebna privolitev ali za obdelave ali posredovanja, ki so določena z zakonom in jih ne bo posredoval tretjim osebam. Za vse informacije o obdelavi osebnih podatkov oziroma vaših pravicah posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki (pravica do dostopa, popravka, izbrisa, omejitve obdelave, prenosljivosti in ugovora), lahko kontaktirate upravljavca osebnih podatkov Eko-dan d.o.o., Litijska cesta 35, 1000 Ljubljana po pošti, elektronski pošti na info@eko-dan.com ali na telefon: 051 752 547.

 Upravljalec navedene osebne podatke uporablja izključno za potrebe priprave odgovora na vaše povpraševanje ali zahtevo po informaciji, izpolnitve naročila (pošiljanje informativnega gradiva, ponudb, računov) in ostalo potrebno komunikacijo z vami.

 Če menite, da naša obdelava osebnih podatkov krši veljavno zakonodajo s področja varstva osebnih podatkov, imate pravico podati pritožbo pri Informacijskem pooblaščencu, na naslov: Informacijski pooblaščenec, Zaloška cesta 59, 1000 Ljubljana, Slovenija; tel: +386 1 230 97 30, e-pošta: gp.ip@ip-rs.si